XtGem Forum catalog

BacNinhNo1.Net

http://bacninhno1.xtgem.com
http://bacninhno1.hexat.com

Phần mềm nhắn tin miễn phí mới Magic SMS v1.6.jar /jad
Magic SMS v1.4.jar
Magic SMS1.7.3.jar
Magic SMS 1.7.4.jar
MagicInfo.jar nt miễn phí qua Gprs
Orekasep Lite.jar
GW_Services.v1.3.jar
GoText.jar phần mềm nhắn tin miễn phí qua Gprs
Chú ý: Nếu phần mềm Orekasep Lite.jar bị lỗi ko gửi dailyinfo đc thì hãy tải Magic SMS 1.6 chọn server là http://2.magicinfo.tk hoặc http://3.magicinfo.tk để sử dụng cho dailyinfo còn chọn server là http://magicifo1.joni.vn để sử dụng cho Viettel nhé!
Nhắn tin qua bluetooth.jar
Nhắn tin tình yêu.jar
Tin nhắn mầu sắc.jar
E Sms.jar
Ez Messenger.jar
Ez Sms.sis
Trang chủ

© 2013 -BacNinhNo1
Time load: 0.000073